Maj312020

Dlaczego warto inwestować w fotowoltaikę? Zaangażowanie w ochronę środowiska

Autor: SverinusUnijna polityka Zielonego Ładu zakłada wygaszenie energetyki opartej na spalaniu węgla kamiennego i brunatnego do 2050 roku. Jednak już w 2030 roku udział Odnawialnych Źródeł Energii w tzw. miksie energetycznym ma wynosić 40 procent. To wyzwanie, które powinniśmy podjąć wspólnie, angażując się na miarę możliwości. 

Inwestycja w elektrownie fotowoltaiczne sprawia, że Twoje środki finansowe i zaangażowanie działają na rzecz czystego powietrza, wody i gleby, wymiernie zmniejszając negatywne oddziaływanie gospodatki na środowisko naturalne.

Zdywersyfikowana i rozległa sieć prosumentów i małych elektrowni to także znacząca poprawa bezpieczeństwa energetycznego Polski, ponieważ wyłączenie czy problemy pojedynczego podmiotu wytwarzającego energię stanowią bardzo mały ułamek produkcji w całej sieci. Mogą być z łatwością rekompensowane przez inne jej elementy. 

Wróć do publikacji