Program „Mój prąd” – planowana data rozpoczęcia 1 lipca 2021

Program mój prąd

Z programu „Mój prąd 3.0” będą mogły skorzystać osoby fizyczne, które produkują  energię elektryczną na własny użytek. Dodatkowym warunkiem uzyskania dofinansowania jest umowa regulująca kwestie związane z przesyłem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji. Beneficjenci programu  będą mogli wykorzystać dofinansowanie na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, jak również dodatkowego wyposażenia (np. stacje ładowania).

O tych istotnych modyfikacjach w programie poinformował wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Paweł Mirowski „Kluczowym celem nowej odsłony programu pozostanie zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, ale dodatkowo chcemy położyć nacisk na autokonsumpcję wytworzonej energii elektrycznej. Wytwarzanie i zużywanie energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na własne potrzeby, przedział mocy 2-10 kW, inwestycje podłączone do sieci OSD, koszty kwalifikowane od dnia 1 lutego 2020 r. oraz poziom dofinansowania zależny od zakresu rzeczowego inwestycji. Rozpoczęcie nowego naboru planujemy od 1 lipca br.”

Dodatkowo dodał, że „Trwają jeszcze prace koncepcyjne Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz NFOŚiGW nad poziomem dofinansowania oraz zakresem rzeczowym inwestycji dofinansowywanych w ramach nowej odsłony programu wraz z uwzględnieniem możliwości rozszerzenia dotychczasowego zakresu programu o następujące elementy: punkty ładowania (ładowarki) do samochodów elektrycznych, inteligentne system zarządzania energią w domu oraz magazyny ciepła/chłodu.

 

Źródło http://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1736,moj-prad-3-0-na-nowych-zasadach.html