Polityka prywatności

SVERINUS ENERGY gromadzi, przechowuje oraz przetwarza podane dobrowolnie dane osobowe zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku   z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako „RODO”

1. Zastosowanie Polityki Prywatności.

Polityka Prywatności ma zastosowanie w zawsze, gdy korzystają Państwo z usług SVERINUS ENERGY, a w szczególności w sytuacji:odpowiedzi na zapytania e-mailowe, zapytania telefoniczne, zadane osobiście oraz zapytania zadane poprzez którykolwiek formularz kontaktowy na stronie www.sverinusenergy.pl odpowiedzi na złożone zapytanie o dostępność weksli oraz zapytań dotyczących innych form inwestycji. Dotyczy to zapytań złożonych osobiście, telefonicznie, e-mailowo, poprzez formularze na stronach www.sverinusenergy.pl, jak również za pośrednictwem pośrednika bądź doradcy finansowego; dotyczących emisji obligacji oraz dokumentu weksla własnego;

2. Administrator danych:

SVERINUS ENERGY w (01-368) Warszawie przy ulicy Jamesa Joyce’a 14 z numerem NIP: 781 192 31 85, numerem REGON: 363698640 wpisana w Sadzie Rejonowym dla M. St. Warszawy XII wydział Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000601207 z kapitałem zakładowym 100 000PLN (opłaconym w całości).

3. Jakie dane zbieramy.

SVERINUS ENERGY zbiera, gromadzi i przetwarza dane w różny sposób w zależności od sposobu jego pozyskania:

Osoby fizyczne:
Firmy:

a) W przypadku zapytania mailowego, zapytania telefonicznego, zadanego osobiście oraz zapytania zadanego poprzez którykolwiek formularz kontaktowy na stronie www.sverinusenergy.pl

b) W przypadku złożenia Formularza zamówienia Weksli Inwestycyjnych:

c) W przypadku złożenia formularza Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji:

d) W przypadku podpisania umowy agencyjnej lub innej umowy o współpracy:

6. Cele przetwarzania danych
7. Udostępnianie danych osobowych.
8. Okres przetwarzania danych.

Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane od momentu ich powierzenia do momentu aż będzie to konieczne dla realizacji celów ich zgromadzenia.

9. Uprawnienia związane z prawem ochrony danych.

W odniesieniu do podanych przez Państwa danych osobowych mają Państwo prawo do:

10. Zabezpieczenia danych osobowych.

Wszystkie dane osobowe gromadzone są i chronione z zachowaniem standardów bezpieczeństwa w zakresie fizycznej ochrony, zabezpieczeń techniczno-informatycznych, zabezpieczeń szyfrujących oraz udzielenie dostępu pracownikom do danych osobowych wyłącznie w przypadku konieczności wykonania obowiązków służbowych.

11. Kontakt w sprawie danych.

Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, należy skierować pisemne żądanie na adres wskazany w punkcie 4. lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres rodo@sverinus.com